Επιδημία Κορωνοϊού και Κυπριακά Ταχυδρομεία - Συνεχής Ενημέρωση

Αρχείο Ανακοινώσεων

Τελευταία Νέα

Αρχείο Ανακοινώσεων


Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού τους στόχου για επέκταση των δραστηριοτήτων τους αλλά και της διεύρυνσης της κοινωνικής τους πολιτικής, σε συνάρτηση και με τη γενική πολιτική για βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, παρέχουν από την 1 Ιουλίου 2015, Υπηρεσίες Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.).

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχουν αναβαθμίσει και επεκτείνει την Υπηρεσία Parcel24, με την εγκατάσταση νέων συστημάτων καθώς και με την πλήρη αλλαγή του λογισμικού λειτουργίας.

Μπορείτε να εγγραφείτε ως συνδρομητές στη νέα υπηρεσία στην ιστοσελίδα. Με το νέο σύστημα θα έχετε πλήρη πρόσβαση και έλεγχο στο λογαριασμό σας καθώς και τη δυνατότητα επιλογής συστήματος/συστημάτων εξυπηρέτησης.

Η υπηρεσία είναι ιδανική για την αποστολή εγγράφων, αλληλογραφίας,  εμπορευμάτων και δειγμάτων με ταχύτητα και ασφάλεια, σε πολύ οικονομικές τιμές. Τα αντικείμενα τυγχάνουν ειδικής διαχείρισης και έχουν άμεση προτεραιότητα τόσο κατά την προώθηση τους όσο και κατά τον εκτελωνισμό και παράδοσή τους. Διαβιβάζονται με ειδικές αποστολές σε περισσότερες από 128 χώρες.