Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία:

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων
Προδρόμου 100, 2063 Στρόβολος

Ταχυδρομική διεύθυνση
1900 Λευκωσία

Παγκύπριος τηλεφωνικός αριθμός δωρεάν κλήσεων: 

8000 2000

Για κλήσεις από το εξωτερικό:

+357-22310100

Τέλεφαξ
+357-22304154

Σημαντικές σημειώσεις:

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας:

Λειτουργεί για εικόνες και αρχεία .pdf έως 2MB ή μικρότερα. Συνολικό μέγεθος αρχείων 4ΜΒ.