Δέματα EPG

Η υπηρεσία δεμάτων EPG προσφέρει ταχύτητα, ασφάλεια και καθορισμένο χρόνο παράδοσης στις χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο EPG.

Η παράδοση των δεμάτων γίνεται κατ’ οίκον νοουμένου ότι ο παραλήπτης είναι διαθέσιμος κατά την ώρα της παράδοσης. Η παράδοση γίνεται κατά το δυνατόν εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων από την ημερομηνία άφιξης των αντικειμένων στη χώρα προορισμού και την ολοκλήρωση του τελωνειακού ελέγχου.

Η υπηρεσία δεμάτων παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού και ανίχνευσης του αντικειμένου (Track & Trace), σε όλη την πορεία του από την ταχυδρόμηση μέχρι την παραλαβή του από τον παραλήπτη.

Για υπολογισμό των τελών της υπηρεσίας, πατήστε εδώ.

Για πρόσβαση στον τιμοκατάλογο των Κυπριακών Ταχυδρομείων, πατήστε εδώ.