Απλά Δέματα

Ειδικές Υπηρεσίες

Επί αντικαταβολή

Με την υπηρεσία αυτή τα Κυπριακά Ταχυδρομεία αναλαμβάνουν να εισπράξουν από τον παραλήπτη την αξία του περιεχομένου του αντικειμένου και τα αντίστοιχα ταχυδρομικά τέλη για λογαριασμό του αποστολέα.

Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν διμερών συμφωνιών με την Ελλάδα, την Ρουμανία, την Γαλλία και την Ιταλία.


Ασφάλιση για δηλωμένη αξία

Αντικείμενα δηλωμένης αξίας (με βάση τιμολόγιο) μπορούν να ασφαλιστούν για το ποσό της αξίας τους. Η υπηρεσία προσφέρεται για το εσωτερικό και σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού.


Αίτηση ανάληψης ταχυδρομικού αντικειμένου ή τροποποίησης της επιγραφής

Παρέχεται η δυνατότητα στον αποστολέα ενός δέματος να ανακαλέσει ένα δέμα ή να τροποποιήσει τα στοιχεία του παραλήπτη πριν την παράδοσή του.