Απλά Δέματα

Προδιαγραφές

Βάρος:

Όριο βάρους για κάθε αντικείμενο : από 1 γραμμάριο μέχρι 30,00 κιλά

Διαστάσεις:

Αντικείμενα

Ελάχιστες

Μέγιστες

Δέματα

Μήκος 150 mm, πλάτος 110 mm, ύψος 10 mm

Μήκος 1500 mm,
και άθροισμα του μήκους και της μεγαλύτερης περιμέτρου, που υπολογίζεται σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή του μήκους, 3000 mm.

Δέματα-Κυλινδρικά

Μήκος, συν το διπλάσιο της διαμέτρου, να είναι μεγαλύτερο από 170 mm και η μεγαλύτερη διάσταση να είναι μεγαλύτερη από 100 mm.

Μήκος 1500 mm και διάμετρο 300 mm.

Το ανώτατο βάρους και οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Ορθή συμπλήρωση εντύπου:

Συσκευασία:

Απαγορεύσεις: