Δώρα

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία διαθέτουν ποικιλία δώρων που μπορούν να προσφερθούν ως εταιρικά δώρα σε εκλεκτούς πελάτες και συνεργάτες σας και να προσδώσουν κύρος στην εταιρεία σας.

Ακόμη, είναι σε θέση να συζητήσουν τις ανάγκες σας σε εταιρικά δώρα και να σας προτείνουν και άλλες πρωτότυπες λύσεις.