Το έργο "e-Delivery in Cyprus"

Γενικές Πληροφορίες:

H υποδομή e-Delivery

H υποδομή του e-Delivery αφορά ένα δίκτυο κόμβων (σημείων πρόσβασης) ψηφιακών επικοινωνιών. Βασίζεται σε ένα κατανεμημένο μοντέλο όπου κάθε συμμετέχων γίνεται κόμβος χρησιμοποιώντας πρότυπα πρωτόκολλα αποστολής και λήψης δεδομένων (ψηφιακού περιεχομένου).

Το e-Delivery είναι πλέον το απαραίτητο κοινό (με όλα τα κράτη μέλη) «εργαλείο» για τις Υπηρεσίες και Τμήματα του Δημόσιου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, για να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά δεδομένα και έγγραφα, με άλλες δημόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις, οργανισμούς αλλά και πολίτες, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα υπόλοιπα κράτη μέλη με ένα διαλειτουργικό, ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο.

Οι κύριοι στόχοι του τρέχοντος έργου e-Delivery είναι να χαρτογραφήσει τις τρέχουσες διαδικασίες και ανάγκες που έχουν τα διάφορα Τμήματα των Υπουργείων και Δημοσίων υπηρεσιών ώστε να είναι τεχνικώς ικανά να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα και έγγραφα (ψηφιακό περιεχόμενο) μέσω της υποδομής e-Delivery. Η καταγραφή αυτή λαμβάνει υπόψη τις δραστηριότητες που καλύπτει ήδη η κυβερνητική πύλη Αριάδνη προς την οποία η υποδομή e-Delivery, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά.

Στα πλαίσια του έργου, θα γίνει μια πλήρης ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) σχετικά με την εκμετάλλευση του συστήματος από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών καθώς επίσης και θα καταστρωθεί ένα σχέδιο εκπαίδευσης των λειτουργών και εμπλεκομένων φορέων για να μάθουν να λειτουργούν τη νέα αυτή υποδομή του eDelivery

Πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει υφιστάμενη υποδομή eDelivery στην Κύπρο, αναπτύχθηκε και πάλι με χρηματοδότηση της CEF. Η υποδομή αυτή χρησιμοποιείται, ακόμη, αποκλειστικά για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων (e-invoices), η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου “CY e-Invoicing” (www.e-invocing.gov.cy) με συντονιστή το Υπουργείο Οικονομικών.

Στα παλίσια του νέου έργου θα αναπτυχθεί μια νέα υποδομή (access point), στα τελευταία πρότυπα λειτουργίας και ασφαλείας (AS4), όπως ορίζονται από την Ε.Ε. ώστε να υποστηρίζονται όχι πλέον μόνο ηλεκτρονικά τιμολόγια, αλλά και ηλεκτρονικά έγγραφα οποιουδήποτε τύπου καθώς και metadata. Γενικά η νέα υποδομή θα μπορεί να υποστηρίζει την ασφαλή, αξιόπιστη και έμπιστη διακίνηση ψηφιακού περιεχομένου.