Επιστολικό Ταχυδρομείο

Για Επιχειρήσεις

Υπηρεσία προπληρωμένων ταχυδρομικών τελών

Για επιχειρήσεις που αποστέλλουν μεγάλο όγκο αλληλογραφίας, υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης άδειας για εκτύπωση φακέλων με την ένδειξη «Ταχυδρομικό Τέλος Πληρωμένο». Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομείται χρόνος που απαιτείται για την επικόλληση γραμματοσήμων και προάγεται η επαγγελματική εικόνα της εταιρείας.

Η κατάθεση των επιστολών γίνεται στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία ή στο Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας (ΚΕ.Δ.Α.).


Υπηρεσία απαντητικών αντικειμένων

Για τις επιχειρήσεις που θέλουν να πάρουν απαντήσεις από τους πελάτες τους χωρίς να τους επιβαρύνουν με τα ταχυδρομικά τέλη, προσφέρεται η υπηρεσία απαντητικών αντικειμένων, μετά από σχετική άδεια.

Η αποστολή και η παραλαβή των απαντήσεων γίνεται σε επιλεγμένα ταχυδρομικά γραφεία όπου και καταβάλλονται τα ανάλογα τέλη από τον αδειούχο με βάση των αριθμό των απαντήσεων που λήφθηκαν.


Υπηρεσιακές και ιδιωτικές Μηχανές Προπληρωμής Ταχυδρομικών Τελών (ΜΠΤΤ)

Υπάρχουν δύο επιλογές:

α. Η αγορά ιδιωτικής ΜΠΤΤ και η εξασφάλιση σχετικής άδειας από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία για σφράγιση της εταιρικής αλληλογραφίας. Με τον τρόπο αυτό η κάθε επιχείρηση μπορεί να σφραγίζει την αλληλογραφία της γρήγορα, χωρίς την ανάγκη επικόλλησης γραμματοσήμων. Η αναπλήρωση του ποσού στην κάθε μηχανή γίνεται από το διαδίκτυο (δεν ισχύει για ΜΠΤΤ παλαιότερου τύπου).

β. Η σφράγιση της αλληλογραφίας σε επιλεγμένα ταχυδρομικά γραφεία από τις υπηρεσιακές ΜΠΤΤ, γρήγορα και με χαμηλό κόστος (επιπρόσθετα από τα ανάλογα ταχυδρομικά τέλη). 


Εκπτώσεις

Ανάλογα με τον αριθμό των αντικειμένων που ταχυδρομούνται καθώς και το επίπεδο προδιαλογής ισχύουν ειδικά μειωμένα τέλη για το εσωτερικό ή εκπτώσεις για το διασυνοριακό ταχυδρομείο όπως φαίνονται στον επίσημο τιμοκατάλογο.