Επιστολικό Ταχυδρομείο

Προδιαγραφές

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία λειτουργούν στο Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας (ΚΕ.Δ.Α.) στα Λατσιά, μηχανή για αυτόματη διαλογή της αλληλογραφίας.

Για να μπορεί να γίνεται η διαλογή αυτή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, είναι σημαντικό να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες όπως περιγράφονται πιο κάτω:

Για τη δική σας λοιπόν καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση ακολουθείστε αυτούς τους βασικούς κανόνες!

Πιο γρήγορη διαλογή = καλύτερη εξυπηρέτηση... για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

Μέγιστο βάρος:

2 κιλά

(7 κιλά για αντικείμενα για τυφλούς ή για σοβαρά προβλήματα όρασης σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις)

Διαστάσεις:

Η τιμολόγηση του Επιστολικού Ταχυδρομείου βασίζεται στην κατηγοριοποίηση των αντικειμένων σε Μικρά (P), Μεγάλα (G) και Ακανόνιστα (Ε) όπως περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα

 

Υπηρεσία

Ελάχιστες

Μέγιστες

Επιστολικό

70 mm x 100 mm x 2 mm

Μήκος + Πλάτος + Ύψος να μην υπερβαίνει τα 900 mm, με την μεγαλύτερη διάσταση να μην υπερβαίνει τα 600 mm

Επιστολικό-Κυλινδρικά

Μήκος συν το διπλάσιο της διαμέτρου να είναι μεγαλύτερο από 170 mm και η μεγαλύτερη διάσταση να μην είναι μικρότερη  από 100 mm

Μήκος + το διπλάσιο της διαμέτρου μέχρι 1040 mm

Ταχυδρομικές κάρτες (Carte Postale)

90 x 140 mm (ανοχή 2 mm)
Μήκος: Τουλάχιστο ίσο προς το πλάτος, πολλαπλασιαζόμενο επί √2 (κατά προσέγγιση)

120 x 235 mm (ανοχή 2 mm)

Διευκρινίζεται ότι τα κυλινδρικής μορφής αντικείμενα εντάσσονται υποχρεωτικά στην κατηγορία μεγέθους των Ακανόνιστων (Ε).

Απαγορεύσεις:

 

Save

Save

Save

Save

Save