Προσωπικό-εταιρικό Γραμματόσημο

Το προσωπικό-εταιρικό γραμματόσημο αποτελεί ένα σχετικά νέο προϊόν. Είναι ουσιαστικά ένα διπλό γραμματόσημο. Το ένα αποτελεί το «επίσημο» γραμματόσημο με απεικόνιση και ονομαστική αξία ενώ το άλλο είναι κενό και στο οποίο μπορεί κάποιος να εκτυπώσει φωτογραφία της επιλογής του, διαφημιστικό ή προωθητικό μήνυμα σύμφωνα πάντα με τους όρους παροχής της υπηρεσίας.

Οι απεικονίσεις και οι ονομαστικές αξίες είναι επιλεγμένες ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πελατολογίου.