Ευρώπη 2018 - Γεφύρια

Σχεδιαστής: Ιωάννα Κάλλη


Ευρώπη 2018 - Γεφύρια

Το θέμα της φετινής σειράς “Ευρώπη” που έχει επιλεγεί από τον Ευρωπαϊκό Ταχυδρομικό Οργανισμό (PostEurop) και είναι κοινό για όλες τις χώρες-μέλη του οργανισμού είναι “Τα Γεφύρια”. Η σειρά “Ευρώπη 2018” αποτελείται από δύο γραμματόσημα στα οποία απεικονίζονται γεφύρια της Κύπρου.

Στο γραμματόσημο των 34 σεντ απεικονίζεται το γεφύρι του Κελεφού (Τζιελεφού) το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Πάφου λίγα χιλιόμετρα μακριά από το χωριό Άγιος Νικόλαος σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία με πλάτανους και έντονη άγρια βλάστηση και ζωή. Το Μεσαιωνικό αυτό πέτρινο γεφύρι που είναι και το μεγαλύτερο στην Κύπρο είναι κτισμένο πάνω στον ποταμό Διαρίζο που τροφοδοτεί τον φράκτη της Αρμίνου ο οποίος βρίσκεται λίγο πιο κάτω.

Στο γραμματόσημο των 64 σεντ απεικονίζεται το γεφύρι της Ακαπνούς το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Λεμεσού. Το Ενετικό αυτό πέτρινο γεφύρι με δύο τόξα βρίσκεται βορειοδυτικά του χωριού Ακαπνού, πάνω σε παραπόταμο του Βασιλικού. Πρόκειται για πολύ ενδιαφέρον γεφύρι διότι είναι άθικτο από τον χρόνο, αλλά υπάρχουν και τα θεμέλια του στενού δρόμου που επεκτεινόταν ανατολικά και δυτικά από το γεφύρι.


Ποσότητες:
€0,34: 190.000
€0,64: 90.000

Τευχίδια
€3,92: 10.000

Φ.Π.Η.Κ
€1,72: 5.000