Συχνές Ερωτήσεις - Άλλες Πληροφορίες

Πατήστε πάνω στην ερώτηση για να δείτε τη σχετική απάντηση.

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι 8.00 πμ-2.30 μμ, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Στον παγκύπριο αριθμό 24ωρης εξυπηρέτησης 8000 2000. Οι κλήσεις είναι δωρεάν. Αν θα καλέσετε από το εξωτερικό, χρησιμοποιείστε τον αριθμό +35722310100.

Για το εσωτερικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία τοπικών ταχυμεταφορών PostExpress (παρέχεται σε συνεργασία με την Kronos Express), ενώ για το εξωτερικό την υπηρεσία ταχυμεταφορών QuickPost (που παρέχεται σε συνεργασία με την DHL Cyprus), με καθορισμένο χρόνο παράδοσης στις κύριες πόλεις των χωρών που παρέχεται η υπηρεσία (πέραν των 190 παγκόσμια), ενώ σε επιλεγμένους προορισμούς παρέχεται η δυνατότητα παράδοσης πριν τις 9.00 πμ και πριν τις 12.00 μμ στον καθορισμένο χρόνο.

Στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία και στα Ταχυδρομικά Γραφεία Αγρού, Κακοπετριάς και Λευκάρων λειτουργούν τα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.), τα οποία παρέχουν τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες όπως και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ). Μεταξύ άλλων, παρέχονται υπηρεσίες του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού (διαβατήρια, ταυτότητες), του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και άλλων. Το κοινό εξυπηρετείται από τις 8.00 πμ μέχρι τις 2.30 μμ. Για τα ΚΕ.ΠΟ. στα τέσσερα Επαρχιακά Γραφεία (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου), η εξυπηρέτηση γίνεται μετά από διευθέτηση ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο www.kepo.cypruspost.post ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 80002000.

Για αποφυγή ταλαιπωρίας, θα πρέπει να έχετε μαζί σας όλα τα σχετικά έγγραφα/αποδεικτικά για να μπορεί να διεκπεραιωθεί η υπηρεσία που επιθυμείτε. Μέσω της πλατφόρμας, μπορείτε να πληροφορηθείτε αναφορικά με τα αναγκαία έντυπα και συνοδευτικά έγγραφα.