Συχνές Ερωτήσεις - Παραλαβή Αντικειμένων

Πατήστε πάνω στην ερώτηση για να δείτε τη σχετική απάντηση.

Αν στο σύστημα Track & Trace φαίνεται η πιο κάτω καταχώρηση, μετά την πάροδο εύλογου διαστήματος για να ετοιμαστεί το αντικείμενο για παράδοση, μπορείτε να το παραλάβετε χωρίς την επίδειξη ειδοποιητηρίου. Αν θα το παραλάβει άλλο άτομο εκτός από το δικαιούχο, χρειάζεται εξουσιοδότηση.

Είναι σημαντικό σε αυτή την περίπτωση να σημειώνει ο παραλήπτης ότι παρέλαβε το αντικείμενο, ούτως ώστε όταν λάβει την έντυπη ειδοποίηση να μην το αναζητήσει ξανά. 

Για την παραλαβή αντικειμένου, ο παραλήπτης ή εξουσιοδοτημένο άτομο, θα πρέπει να προσκομίσει επίσημο και έγκυρο στοιχείο ταυτότητας με φωτογραφία (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια οδηγού κτλ.).

Ναι. Θα πρέπει να δώσετε γραπτή εξουσιοδότηση συμπληρώνοντας το πίσω μέρος της έντυπης ειδοποίησης. Αν λαμβάνετε ειδοποιήσεις με SMS, απλώς προωθείστε το σχετικό μήνυμα στο άτομο που θα παραλάβει το αντικείμενο εκ μέρους σας. Δεν χρειάζεται άλλη εξουσιοδότηση. Το άτομο που θα παραλάβει το αντικείμενο εκ μέρους σας θα πρέπει να προσκομίσει  δικό του/της επίσημο και έγκυρο στοιχείο ταυτότητας με φωτογραφία (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια οδηγού κτλ.).

Το αντικείμενο αυτό υπόκειται σε τελωνειακό έλεγχο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για το πραγματικό κόστος αγοράς τα οποία θα σας ζητηθούν κατά τον έλεγχο από τον αρμόδιο Τελωνειακό Λειτουργό. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι το τιμολόγιο από την ιστοσελίδα αγοράς, η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας κτλ. Οι δασμοί, φόροι και το ΦΠΑ υπολογίζονται και επιβάλλονται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές και όταν υπάρχει πληρωτέο ποσό, επιβάλλεται επιπρόσθετα το ταχυδρομικό τέλος προσκόμισης στο Τελωνείο που βρίσκεται σε ισχύ και είναι δημοσιευμένο στον επίσημο τιμοκατάλογο των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα για παράδοση αντικειμένων που υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο από τα ακόλουθα Ταχ. Γραφεία:

Θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα από τα Ταχυδρομικά Γραφεία που αναφέρονται στον πίνακα και αφού παρουσιάσετε την ειδοποίηση που λάβατε, να παραδώσετε τιμολόγιο/αποδεικτικό αγοράς, στον Λειτουργό του Ταχ. Γραφείου.

Το αντικείμενο μπορεί να παραληφθεί από το εν λόγω Γραφείο εντός 72 ωρών και για την παραλαβή του θα ακολουθηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης του παραλήπτη όπως περιγράφεται πιο πάνω καθώς και η καταβολή δασμών/φόρων/ΦΠΑ.

Πολλά διαδικτυακά καταστήματα διατηρούν αποθήκες σε διάφορες χώρες. Έτσι, έστω και αν η παραγγελία τοποθετήθηκε σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αντικείμενο, εφόσον ταχυδρομήθηκε από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκειται σε τελωνειακό έλεγχο και πιθανή υποχρέωση καταβολής δασμών/φόρων/ΦΠΑ.

Το αντικείμενο έχει αρχική προέλευση χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έφθασε στην Κύπρο μέσω χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την είσοδό του στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταβλήθηκαν οι δασμοί/φόροι/ΦΠΑ, κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει στην Κύπρο, νοουμένου ότι υπόκειται στην καταβολή τους.

Όχι, εκδίδεται είτε έντυπη είτε ειδοποίηση με SMS και η συστημένη παραλαμβάνεται από το Ταχυδρομικό Γραφείο που εξυπηρετεί τον ταχυδρομικό κωδικό σας.

Μέχρι 30 μέρες μετά την έκδοση του ειδοποιητηρίου. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, το αντικείμενο επιστρέφεται στον αποστολέα ή στην περίπτωση δέματος ακολουθούνται οι οδηγίες που έχει δώσει.

Όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα, εκτός από εκείνα που υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο, παραδίδονται σε τακτική βάση στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (UNFICYP), για προώθηση στους παραλήπτες.

Όσο αντικείμενα χρήζουν τελωνειακού ελέγχου (πχ. αντικείμενα με εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), θα πρέπει να παραληφθούν από το δικαιούχο ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, από το Επαρχιακό Γραφείο Δεμάτων Λευκωσίας, στην οδό Προδρόμου 100, 2063 Στρόβολος.

Ακολουθούνται οι διαδικασίες παράδοσης όπως περιγράφονται πιο πάνω.