Συχνές Ερωτήσεις - Αποστολή αντικειμένων

Πατήστε πάνω στην ερώτηση για να δείτε τη σχετική απάντηση.

Στην ιστοσελίδα μας λειτουργεί ένας εύχρηστος υπολογιστής τελών, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να υπολογίσετε το κόστος αποστολής ενός αντικειμένου, επιλέγοντας την κατάλληλη υπηρεσία. Επίσης, στην ενότητα Έντυπα-Προσφορές, κάτω από την επιλογή «Εκδόσεις» μπορείτε να βρείτε τον πλήρη τιμοκατάλογο των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Ο υπολογιστής τελών, αφού καταχωρήσετε τις παραμέτρους του αντικειμένου (πχ. βάρος, διαστάσεις, προορισμό), θα σας υπολογίσει το κόστος για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Άλλες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας μπορείτε να βρείτε κάτω από την ενότητα «Υπηρεσίες-Προϊόντα».

Με την υπηρεσία διεθνών ταχυμεταφορών QuickPost, μπορούν να αποσταλούν αντικείμενα που περιέχουν εμπορεύματα και απευθύνονται μόνο σε νομικά πρόσωπα (ισχύει για προορισμό τη Ρωσική Ομοσπονδία).

Ο αποστολέας έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της ασφαλούς και επαρκώς ανθεκτικής συσκευασίας των αντικειμένων η οποία πρέπει να είναι ανάλογη με το περιεχόμενο του αντικειμένου. Ο αποστολέας είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων σε άτομα ή για άλλα αντικείμενα που καταστράφηκαν ή υπέστηκαν ζημιά λόγω ανεπαρκούς ή ακατάλληλης συσκευασίας του αποστελλόμενου αντικειμένου.

Χαρτοκιβώτια συσκευασίας διαφόρων μεγεθών καθώς και φάκελοι με εσωτερική επένδυση πωλούνται σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Ο αποστολέας υποχρεούται να συμπληρώνει ο ίδιος τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη καθώς και τα δικά του, στο Συνοδευτικό Δελτίο Μεταφοράς ή επί του αντικειμένου ανάλογα με την υπηρεσία που θα χρησιμοποιήσει. Συνιστάται να περιλαμβάνεται και το κινητό τηλέφωνο του παραλήπτη.

Στο κάθε αντικείμενο θα πρέπει να αναγράφεται και η πλήρης διεύθυνση του αποστολέα ούτως ώστε σε περίπτωση αποτυχημένης παράδοσης, το αντικείμενο να επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση στον αποστολέα.

Σε κάποιες χώρες, η υπηρεσία EMS δεν παρέχεται αν η διεύθυνση του παραλήπτη είναι ταχυδρομική θυρίδα. Ζητείστε περισσότερες πληροφορίες από το Λειτουργό Εξυπηρέτησης στο Ταχυδρομικό Γραφείο.