Κυπριακή Δημοκρατία, (1960 – μέχρι την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004)

Το Ταχυδρομείο μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960, λαμβάνει τη σημερινή του ονομασία «Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» και αποτελεί έκτοτε Τμήμα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (σήμερα Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων).  Στις 16 Αυγούστου 1960, κυκλοφορεί αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων από 3 αξίες και παράλληλα, η οριστική (κοινή σειρά) του 1955 η οποία σημάνθηκε με τις λέξεις «Κυπριακή Δημοκρατία» στα ελληνικά και τούρκικα.  Το Νοέμβριο του 1961 η Κύπρος γίνεται μέλος της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης με πλήρη συμμετοχή στις δραστηριότητες της.

Από τους πρώτους κιόλας μήνες της ανεξαρτησίας δόθηκε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Η ανάπτυξη αυτή συνίστατο στην ίδρυση Ταχυδρομικών Γραφείων και Πρακτορείων σε κάθε σημείο της Κύπρου έτσι ώστε να παρέχεται ικανοποιητική  Ταχυδρομική εξυπηρέτηση.

Το 1974, χρόνο καταστροφής για την Κύπρο, το Τμήμα πλήττεται σημαντικά από τις συνέπειες της Τουρκικής εισβολής.

Χάνει μεγάλο μέρος  την περιουσίας του σε κτίρια και εξοπλισμό.  Σχεδόν το μισό ταχυδρομικό δίκτυο πέφτει στα χέρια των Τούρκων αφού 16 Ταχυδρομικά Γραφεία είναι σήμερα υπό κατοχή, ενώ και δικοί του άνθρωποι βρίσκονται καταγραμμένοι στο μακρύ κατάλογο των αγνοουμένων. 

Η τότε διοίκηση επωμίστηκε με το καθήκον της άμεσης αναδιοργάνωσης. Συστάθηκε Ταμείο Προσφύγων για να παράσχει βοήθεια στους πρόσφυγες. Το γραμματόσημο των 5 μιλς της οριστικής σειράς του 1971 επισημάνθηκε με την αξία των 10 μιλς και αποτέλεσε το πρώτο «προσφυγόσημο».

Στις 2 Δεκεμβρίου, 1974 κυκλοφορεί νέα έκδοση του προσφυγόσημου  με απεικόνιση τη μητέρα και το παιδί, όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία ενώ το 1977 η απεικόνιση αλλάζει και παίρνει τη σημερινή της μορφή δηλαδή «το παιδί στο συρματόπλεγμα». Μέχρι και σήμερα, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο πρέπει να φέρει προσφυγόσημο πέραν από τα ταχυδρομικά τέλη ενώ τα έσοδα από τις πωλήσεις καταλήγουν πλέον στο πάγιο ταμείο του κράτους.

Στις 21 Οκτωβρίου, 1981 ιδρύεται το Ταχυδρομικό Μουσείο στο οποίο φιλοξενείται όλη η Ταχυδρομική ιστορία της Κύπρου από την εποχή της Ενετοκρατίας ενώ εκτίθενται αντικείμενα και αρχειακό υλικό όπως ζυγαριές, γραμματοκιβώτια, σφραγίδες κτλ. Το Μουσείο βρίσκεται στην οδό Αγίου Σάββα στην παλιά Λευκωσία.

Τον Οκτώβρη του 1983, το Τμήμα εισάγει τη Διεθνή Υπηρεσία Ταχυμεταφορών EMS Datapost ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του εμποροβιομηχανικού κόσμου. 

Το 1992, το Τμήμα γίνεται ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Ταχυδρομικού Οργανισμού (International Post Corporation) ενώ το 1993 γίνεται ιδρυτικό μέλος της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Ταχυδρομείων (PostEurop).  Οι δύο Οργανισμοί, οι οποίοι αποτελούν «Περιορισμένες Ενώσεις» της ΠΤΕ ( Restricted Unions), συντονίζουν και αντιπροσωπεύουν τις χώρες-μέλη στις διάφορες παρεμβάσεις τους για βελτίωση και ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την 1η Οκτωβρίου 1994 τίθεται σε εφαρμογή ο ταχυδρομικός κώδικας με στόχο την απλοποίηση της διαλογής της αλληλογραφίας και επιτάχυνση του χρόνου παράδοσης. 

Το 2000 ανεγείρεται το Παγκύπριο Κέντρο Διαλογής της Αλληλογραφίας (ΚΕ.Δ.Α), στα Λατσιά που αποτελεί καθοριστικό σταθμό στην πορεία εκσυγχρονισμού του Τμήματος. 

Το 2001 εγκαθίσταται και λειτουργεί στο ΚΕΔΑ αυτοματοποιημένο σύστημα διαλογής της αλληλογραφίας, το οποίο σε συνδυασμό με την εφαρμογή του ταχυδρομικού κώδικα καθορίζει σημαντικά την περαιτέρω πορεία των Κυπριακών Ταχυδρομείων του 21ου αιώνα. Τα εγκαίνια του Κέντρου, που ανεγέρθηκε με την πρωτοποριακή μέθοδο BOT (Build/Operate/Transfer), τελέσθηκαν τον Απρίλιο του 2001, από τον τότε Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κύριο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Το 2002, λόγω της προετοιμασίας της Κύπρου αλλά και του Τμήματος για ομαλή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τίθεται σε ισχύ ο Περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2002 (Ν.19(Ι)/2002), που εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την κοινοτική ταχυδρομική οδηγία 97/67/ΕΚ.

Το 2003 λειτουργεί στον Αερολιμένα Λάρνακας νέο Ανταλλακτήριο Γραφείο για διαχείριση των εισερχόμενων/εξερχόμενων αεραποστολών με παράλληλη εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος για έκδοση των συνοδευτικών εγγράφων και προαναγγελία ταχυδρομικών αποστολών.