Έμπα-Ταχυδρομικό πρακτορείο

6/08/2018

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας ΕΜΠΑΣ και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου ΕΜΠΑΣ (2 θέσεις εργασίας) καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή €900,00 το μήνα έκαστος, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 31 Αυγούστου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Πάφου τηλ.  26821081 - 26821083.