Απάτη μέσω μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

24/11/2020

Πληροφορούμε το κοινό ότι αποστέλλονται από επιτήδειους μηνύματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με το οποίο πληροφορείται ο πολίτης ότι δήθεν δεν έχει καταστεί δυνατή η παράδοση κάποιου αντικειμένου και τον καλεί να προβεί σε επαναβεβαίωση των στοιχείων του πακέτου, σε αντίθετη περίπτωση θα επιβαρύνεται ο πελάτη με κάποιο ημερήσιο ποσό.

Σας ενημερώνουμε ότι τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα μηνύματα αυτά και καλούν το κοινό να τα αγνοεί.