Ειδοποίηση για την καταβολή ενοικίου ΙΤΘ

3/12/2020


Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών πληροφορεί τους ενοικιαστές Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων (Ι.Τ.Θ.), συμπεριλαμβανομένων και των Κυβερνητικών Τμημάτων, ότι το ενοίκιο για την περίοδο από 1η  Ιανουαρίου μέχρι 31η  Δεκεμβρίου 2021  θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου, 2021. Όσοι ενοικιαστές Ι.Τ.Θ. επιθυμούν μπορούν να προπληρώσουν το ενοίκιο για 2 ή 3 χρόνια. Πληρωμές μπορούν να γίνονται σε οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο ανεξάρτητα από που βρίσκεται η Ι.Τ.Θ και με αποστολή επιταγής στο Διευθυντή του Τμήματος, 1900 Λευκωσία.

Ηλεκτρονικές  πληρωμές μπορούν να γίνουν  μόνο από την ιστοσελίδα www.jccsmart.com, στη σύνδεση https://www.jccsmart.com/post-office/21670179  καθώς η διαδικτυακή πύλη του Τμήματος παρουσιάζει τεχνικό πρόβλημα.

Το ύψος του ενοικίου έχει ως εξής

- για ένα έτος : 31,00 EUR
- για δύο έτη  :
 55,00 EUR
- για τρία έτη  ː 85,00
EUR