ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

22/06/2021

 

  1. Γραφεία των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Αεροδρόμιο Λάρνακας ή Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας (ΚΕ.Δ.Α.) στα Λατσιά ή στα επαρχιακά ταχυδρομικά γραφεία ανάλογα με τη διεύθυνση του παραλήπτη)
  2. Στο Αεροδρόμιο Λάρνακας (Επίσημο Σημείο Εισόδου) για τα δέματα τα οποία εισάγονται στη Δημοκρατία μέσω των Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών.

 

 

 

 

Όταν ο ενδιαφερόμενος καταβάλει τα σχετικά τέλη, θα στείλει αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής στα τηλεομοιότυπα 22408645 ή ηλεκτρονικά στο controls@da.moa.gov.cy.

 

Tα γραφεία των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή οι Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών στα Σημεία Εισόδου, ενημερώνουν τηλεφωνικά το Τμήμα Γεωργίας επί της παρουσίας του δέματος στο χώρο τους, για να προβεί σε έλεγχο στα τηλέφωνα 22408639/37 ή 24641751/3.

 

 

 

Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από τη λήψη διορθωτικών μέτρων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ενδιαφερόμενο.