Εσωτερική Αγορά Εργασίας - ΚΕ.ΠΟ Ξυλοφάγου

14/10/2020

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάλυψη αναγκών στελέχωσης στο Κέντρο Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) Ξυλοφάγου, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 4/11/2020)

https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/All/1503F3853C7C1FF5C225860100222E63?OpenDocument