Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: “FlyVETUp” - Καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης για “Drones”

10/06/2021

Τα τελευταία χρόνια, ως συνέπεια της ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης της, οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, όπως και άλλες υπηρεσίες, επιβάλλεται, να προσαρμοστούν γρήγορα στα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις της αγοράς, έτσι ώστε να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικές.

 

Η προσαρμογή αυτή είναι ευρείας και ποικίλης φύσεως και περιλαμβάνει οργανωτικά ζητήματα, τεχνολογικό εξοπλισμό, μεθόδους εργασίας, διαχείριση πελατών και εργασιακή κουλτούρα. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του προσωπικού είναι τα «κλειδιά» για τη διαχείριση και την εφαρμογή αυτών των  απαραίτητων αλλαγών μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων, ώστε αυτό να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια, ευελιξία και αποτελεσματικότητα στις προκλήσεις της τεχνολογίας και ανάγκες της αγοράς.

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, “FlyVETUp” μαζί με άλλους έξι εταίρους. Η υλοποίηση του προγράμματος άρχισε το Νοέμβριο του 2020 και η λήξη του αναμένεται το Νοέμβριο του 2022.

 

Ο στόχος του Προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει και να εξετάσει τις δυνατότητες χρήσης “Drones” ή UAV(Unmanned Aerial Vehicles) στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες. Οι Ταχυδρομικοί Οργανισμοί συνειδητοποιούν πλέον τα οφέλη της χρήσης “Drones” όπως η παράδοση υγειονομικού υλικού, εφημερίδων και ταχυδρομείου σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, η παράδοση εμπορευμάτων από πλοία στη ξηρά και τανάπαλιν καθώς και η παράδοση αγαθών που αγοράζονται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Παρόλες τις ανάγκες που δημιουργούνται αλλά και τις υπάρχουσες δυνατότητες της τεχνολογίας, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εκτεταμένα προγράμματα κατάρτισης στην αγορά για ανάπτυξη δεξιοτήτων σε “Droneς”. Το Πρόγραμμα “FlyVETUp” αντιμετωπίζει ακριβώς αυτήν την ανάγκη αλλά, ταυτόχρονα, και ευκαιρία.  Συγκεκριμένα, στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού υλικού για τη χρήση UAV στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, το οποία θα διατίθεται σε τρεις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης από ταχυδρομικό προσωπικό.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό συμμετέχουν τρεις(3) Ταχυδρομικοί Οργανισμοί, τρία(3 Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και εταιρεία εξειδικευμένη σε UAV ως ακολούθως:

 

Croatian Post Inc - Κροατία

Hellenic Post - Ελλάδα

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Κυπριακά Ταχυδρομεία

Aeronautical Technical Secondary School - Κροατία

AKMI S.A - Ελλάδα

BK-con Γερμανία

Dronint - Κύπρος