ΚΕ.ΠΟ Κακοπετριάς ,Λευκάρων, Αγρού

24/09/2020

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του για αναβάθμιση των υπηρεσιών ΚΕ.ΠΟ., ανακοινώνουν ότι από τις 2 Οκτωβρίου 2020, οι πολίτες που θα επισκέπτονται τα ΚΕ.ΠΟ. Αγρού, Κακοπετριάς και Λευκάρων, θα πρέπει, προηγουμένως, να διευθετούν προσωπικό  ραντεβού μέσω:

-     της ειδικής πλατφόρμας των Κυπριακών Ταχυδρομείων, www.kepo.cypruspost.post.

     ή

-     του τηλεφωνικού κέντρου, τηλ. 8000 2000(δωρεάν κλήση)

Το ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας(πρώτη επιλογή) γίνεται με εύκολο, γρήγορο και ασφαλή τρόπο, παρέχει τη δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης του ραντεβού, ενώ ο πολίτης λαμβάνει μήνυμα στο κινητό ή/και στο e-mail του με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. 

Πρόσθετα, η πλατφόρμα παρέχει βοηθητικές πληροφορίες για την υπηρεσία που ζητείται και παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης και συμπλήρωσης των σχετικών Εντύπων, μειώνοντας έτσι τον χρόνο αναμονής του πολίτη στα ΚΕ.ΠΟ.

 

Κυπριακά Ταχυδρομεία

Λευκωσία, 16 Σεπτεμβρίου, 2020