ΚΕ.ΠΟ.-Υπηρεσία "Apostille"

9/07/2020

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι παρέχονται από τα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) και οι υπηρεσίες Apostile του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.

Οι υπηρεσίες Apostile αφορούν την πιστοποίηση δημόσιων εγγράφων (πχ. Πιστοποιητικά γεννήσεως, απολυτήριο δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, Πιστοποιητικά μόνιμης διαμονής κλπ), τα οποία εκδίδονται στην Κύπρο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες χώρες που είναι μέλη όπως και η Κύπρος της Σύμβασης της Χάγης (Hague Apostile Convention).

Η εξυπηρέτηση στα ΚΕ.ΠΟ. Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου γίνεται μόνο με ραντεβού από την ιστοσελίδα www.kepo.cypruspost.post  ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 80002000.