ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

21/04/2021

Στα πλαίσια της δέσμευσης του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για την αποτροπή και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης και της έμπρακτης υλοποίησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας, έχει οριστεί Λειτουργός Ισότητας η κα. Σούλλα Μιχαηλίδου , (Τηλ: 22805720, Φαξ: 22304154, Ηλ. Ταχυδρομείο: smichaelidou@dps.mcw.gov.cy) στην οποία μπορείτε να αποτείνεστε για παροχή πληροφοριών.
Για το σκοπό αυτό, έχει ετοιμαστεί από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κώδικας Πρακτικής τον οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε πιο κάτω.

http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/5FA5DFB7198307BCC225869300378326/$file/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf