Νέες Εκδόσεις Γραμματόσημων: «Γάτες», «50 Χρόνια Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ)» και «50 Χρόνια Διπλωματικών Σχέσεων Κύπρου – Κίνας»».

16/09/2021

Στις 17 Σεπτεμβρίου, 2021  κυκλοφορούν οι αναμνηστικές σειρές γραμματοσήμων «Γάτες», «50 Χρόνια Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ)»  και «50 Χρόνια Διπλωματικών Σχέσεων Κύπρου – Κίνας»». Η αναμνηστική σειρά «Γάτες»  αποτελείται από τέσσερα γραμματόσημα  αξίας €0,34, €0,41, €0,50  και  €0,64  σε  φύλλα των 8 γραμματοσήμων.  Η σειρά «50 Χρόνια ΘΟΚ» θα αποτελείται από ένα γραμματόσημο αξίας €0,34 σε φύλλα των 8 γραμματοσήμων και η σειρά «50 Χρόνια Διπλωματικών Σχέσεων Κύπρου – Κίνας» θα αποτελείται από ένα γραμματόσημο αξίας €0,75 σε φύλλα των 8 γραμματοσήμων.

Με τις πιο πάνω σειρές, θα κυκλοφορήσουν Φάκελοι Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, στην τιμή των €2,78, €0,70 και €1,16 αντίστοιχα.

Μπορείτε να παραγγείλετε τις νέες σειρές γραμματοσήμων καθώς και άλλα φιλοτελικά προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.