Προκήρυξη διαγωνισμού-αγορά υπηρεσιών για συμμόρφωση με GDPR

12/09/2019

Έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός Τ.Υ. 13/19 για Αγορά Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για Συμμόρφωση με τις Υποχρεώσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR), ΕΕ 2016/679.

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου. Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα. 

Υποβολή προσφορών μέχρι 4/10/2019. Περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα διαγωνισμού.