ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

15/06/2021

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν  το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή  €946,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

 

Στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς  θα πραγματοποιηθούν εντός του 2021 στατιστικές μετρήσεις για ένα μήνα,  με σκοπό την πιθανή αναπροσαρμογή της αμοιβής.

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 30η  Ιουνίου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Πάφου  τηλ. 26821081-26821083