Ταχυδρομικό Πρακτορείο Κοίλης

3/06/2021

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Κοίλη και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Κοίλη    καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή  €273,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

 

Στην κοινότητα θα πραγματοποιηθούν εντός του 2021 στατιστικές μετρήσεις για ένα μήνα,  με σκοπό την πιθανή αναπροσαρμογή της αμοιβής.

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 18η  Ιουνίου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Πάφου  τηλ. 26821081-26821083