Ταχυδρομικό Πρακτορείο Αλάμπρας

4/07/2019

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Αλάμπρας  και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Αλάμπρας καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή  €489,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 16 Ιουλίου  2019.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λευκωσίας  τηλ. 22805800 - 22805899.