Ταχυδρομικό Πρακτορείο Αλεθρικού

30/08/2021

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Αλεθρικό και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Αλεθρικό  καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή  €580,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 7 Σεπτεμβρίου  2021.

 

Στην κοινότητα Αλεθρικού  θα πραγματοποιηθούν εντός του 2021 στατιστικές μετρήσεις για ένα μήνα,  με σκοπό την πιθανή αναπροσαρμογή της αμοιβής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λάρνακας  τηλ. 24802450-24802500.