Ταχυδρομικό Πρακτορείο Ανώγυρας

5/12/2018

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας ΑΝΩΓΥΡΑ και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου ΑΝΩΓΥΡΑΣ καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή €280,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 14 Δεκεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λεμεσού τηλ. 25802254- 25802256.