Ταχυδρομικό Πρακτορείο Βρυσούλες - Αχερίτου

11/04/2019

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Βρυσούλες - Αχερίτου και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Βρυσούλες- Αχερίτου καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή €677,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 30 Απριλίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λάρνακας/ Αμμοχώστου τηλ. 24802450-24802444.