Ταχυδρομικό Πρακτορείο Ηλιούπολης Καλλιθέας (Δάλι)

8/11/2021

 

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους του Δήμου Ιδαλίου   και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Ηλιούπολης – Καλλιθέας  καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή  €800,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 24η   Νοεμβρίου 2021.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λευκωσίας τηλ. 22805800-22805899.