Ταχυδρομικό Πρακτορείο Λιοπετρίου

26/02/2020

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της Κοινότητας Λιοπετρίου  και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν  το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας  στην κοινότητα Λιοπετρίου με αμοιβή  €926,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 13η Μαρτίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λάρνακας/ Αμμοχώστου  τηλ. 24802600-24802450.