ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

12/10/2021

Επικαιροποίηση 13/10/2021 -  Το τηλεφωνικό κέντρο από σήμερα λειτουργεί κανονικά. 

          12/10/2021 Λόγω τεχνικών προβλημάτων του παροχέα τηλεφωνικών υπηρεσιών, το τηλεφωνικό μας κέντρο  80002000 έχει τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.