Υπηρεσία Parcel 24

29/05/2020

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, μεταξύ των μέτρων που είχε λάβει για την εξυπηρέτηση του κοινού αλλά και την αποφυγή της συνάθροισης στα Ταχυδρομικά Γραφεία, ήταν η τοποθέτηση, χωρίς καμιά χρέωση,  στα συστήματα της Υπηρεσίας Parcel24 ταχυδρομικών αντικειμένων που περιείχαν εμπορεύματα.

 

Με το μέτρο αυτό εξυπηρετήθηκαν πέραν των 4000 πελατών και παραδόθηκαν στους δικαιούχους πέραν των 5000 αντικειμένων.

 

Με την άρση των περιορισμών στις διακινήσεις ατόμων από τις 21 Μαΐου, 2020 το πιο πάνω μέτρο τερματίζεται την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και η Υπηρεσία Parcel24 θα  παρέχεται αποκλειστικά μόνο σε συνδρομητές και με τις ανάλογες χρεώσεις οι οποίες ισχύουν σύμφωνα με τους όρους παροχής της Υπηρεσίας.

 

Πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται μέσω της Υπηρεσίας θα πρέπει να εγγραφούν ως συνδρομητές μέσω τις ιστοσελίδας www.parcel24.cypruspost.post