11/11/2020 Αναστέλλεται η αποδοχή ταχυδρομικών αντικειμένων προς Ουκρανία

11/11/2020

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι αναστέλλεται η αποδοχή ταχυδρομικών αντικειμένων προς Ουκρανία  για όλες τις υπηρεσίες, πλην της υπηρεσίας ταχυμεταφορών QUICKPOST