Ενημέρωση για νέα Διαδικασία Εισερχόμενων Αντικειμένων

22/04/2021

Ενημέρωση για νέα διαδικασία διαχείρισης εισερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων

Από την 28η Μαρτίου 2021, έχει εφαρμοστεί η νέα διαδικασία διαχείρισης εισερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, κατ’ αρχή για τα αντικείμενα που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο.  

Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε το κοινό τα ακόλουθα:

  1. Περίπου το 60% των αντικειμένων που έχουν παραληφθεί μέχρι σήμερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν συνοδεύονται από ηλεκτρονική τελωνειακή δήλωση CN22/CN23 όπως είναι υποχρέωση όλων των χωρών αποστολής. Αυτό προκαλεί επιβάρυνση τη διαδικασίας και καθυστέρηση στην τελωνειακή διεκπεραίωση των αντικειμένων. Προβαίνουμε στις ενδεδειγμένες ενέργειες τόσο προς τα Βρετανικά Ταχυδρομεία απ’ ευθείας όσο και προς όλες τις χώρες μέσω της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.
  2. Πολλά αντικείμενα φθάνουν με ελλιπή ή/και λανθασμένα στοιχεία παραλήπτη. Για παράδειγμα, δεν αναγράφεται ονοματεπώνυμο παραλήπτη, αναγράφεται μόνο το όνομα του κτηρίου χωρίς την οδό και τον αριθμό, ο ταχυδρομικός κώδικας είναι λανθασμένος. Αυτό προκαλεί επιβάρυνση και καθυστέρηση στη διαδικασία, ενώ σε περίπτωση που δεν είναι εμφανές που να παραδοθεί, θα επιστρέφεται στον αποστολέα.
  3. Ζητούνται από το Τμήμα Τελωνείων, μέσω της πλατφόρμας THALISUPP, επιπρόσθετα στοιχεία όπως για παράδειγμα τιμολόγιο αγοράς. Για την επίσπευση της διαδικασίας, η ανάρτηση των ζητούμενων εγγράφων θα πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν, μετά από την εγγραφή του παραλήπτη στην πλατφόρμα.
  4. Αντικείμενα που χρήζουν ελέγχου από άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υγειονομείο κτλ. Ο έλεγχος των αντικειμένων γίνεται με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα επί τόπου επιθεωρήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία.
  5. Έχουν παρατηρηθεί κάποια τεχνικά προβλήματα, τα οποία είναι αναμενόμενα στα αρχικά στάδια ενός συστήματος αυτού του μεγέθους. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυσή τους σε συνεργασία με την προμηθεύτρια εταιρεία.

Διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.