2021.01.19 Υπενθύμιση για την καταβολή ενοικίου ΙΤΘ

19/01/2021

Υπενθύμιση για την καταβολή ενοικίου.

Τηλ. 8000 2000

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών πληροφορεί τους ενοικιαστές Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων (Ι.Τ.Θ.), συμπεριλαμβανομένων και των Κυβερνητικών Τμημάτων, ότι το ενοίκιο για την περίοδο από 1η  Ιανουαρίου μέχρι 31η  Δεκεμβρίου 2021 θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, 2021. Όσοι ενοικιαστές Ι.Τ.Θ. επιθυμούν μπορούν να προπληρώσουν το ενοίκιο για 2 ή 3 χρόνια. Πληρωμές μπορούν να γίνονται σε οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο ανεξάρτητα από που βρίσκεται η Ι.Τ.Θ, και με αποστολή επιταγής στο Διευθυντή του Τμήματος, 1900 Λευκωσία που θα ληφθεί  μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2021 το αργότερο.  

Σημειώνεται ότι για διευκόλυνση των πελατών  πληρωμές μπορούν να γίνουν από την ιστοσελίδα www.jccsmart.com. (https://www.jccsmart.com/post-office/21670179)

Για τις Ι.Τ.Θ. που ενοικιάζονται από Κυβερνητικά Τμήματα, η πληρωμή θα γίνεται με Διορθωτικό Δελτίο, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Από την 1η Μαρτίου 2021, οι Ι.Τ.Θ. των οποίων δεν έχει ανανεωθεί η ενοικίαση θα αποδεσμεύονται αυτόματα.  

Το ύψος του ενοικίου έχει ως εξής:
- για ένα έτος: 31,00 EUR
- για δύο έτη: 55,00 EUR
- για τρία έτηː 85,00 EUR