2021.02.17 Ταχυδρομικό Πρακτορείο Μαρώνι

17/02/2021

 

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Μαρώνι και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Μαρώνι    καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή  €465,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

 

Στην κοινότητα θα πραγματοποιηθούν στατιστικές μετρήσεις για ένα μήνα,  με σκοπό την πιθανή αναπροσαρμογή της αμοιβής.

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 12η  Μαρτίου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λάρνακας  τηλ. 24802600-24802450