Προκήρυξη διαγωνισμού για σύστημα αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής με το κοινό

3/04/2020

Έχει προκηρυχθεί Ανοικτός Διαγωνσιμός για Εισαγωγή συστήματος αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής (counter automation system – (C.A.S.)) για το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΤΤΥ).

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του διαγωνισμού στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=4157523