Αντικείμενα από Ηνωμένο Βασίλειο

20/05/2021

Επιθυμούμε να πληροφορήσουμε το κοινό τα ακόλουθα:

  1. Έχει παραληφθεί μεγάλος όγκος αντικειμένων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία χρήζουν τελωνειακής διαχείρισης.
  2. Με βάση τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, τα αντικείμενα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονική τελωνειακή δήλωση, την οποία έχει ευθύνη να ετοιμάζει και να προωθεί ο ταχυδρομικός οργανισμός αποστολής.
  3. Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος των εν λόγω αντικειμένων που έχουν φθάσει, δεν συνοδεύονται από ηλεκτρονική τελωνειακή δήλωση όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση στη διαχείρισή τους.
  4. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχουν κυκλοφορήσει μέσω της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης σχετικές εγκυκλίους τονίζοντας τη σημασία της παραλαβής της ηλεκτρονικής τελωνειακής δήλωσης και επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις που θα προκληθούν. Η πιο πρόσφατη εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.
  5. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για διαχείριση των αντικειμένων αυτών ενώ ταυτόχρονα είμαστε σε επικοινωνία με τα Βρετανικά Ταχυδρομεία ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι τα αντικείμενα που αποστέλλονται συνοδεύονται από αξιόπιστη τελωνειακή δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή.