Ενημέρωση σχετικά με πιθανές καθυστερήσεις

5/12/2018

Τα  Κυπριακά Ταχυδρομεία μετά από σχετική ενημέρωση από τους αντίστοιχους Ταχυδρομικούς Οργανισμούς ανακοινώνουν ότι:

  1. Λόγω των απεργιών που προηγήθηκαν από τους εργαζομένους στα Ταχυδρομεία του Καναδά και του τεράστιου όγκου ταχυδρομικών αντικειμένων που έχει συσσωρευτεί θα υπάρχουν καθυστερήσεις στην παράδοση των αντικειμένων που φθάνουν στον Καναδά. Τα Ταχυδρομεία του Καναδά θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε οι καθυστερήσεις να μειωθούν στο ελάχιστο. Για πλήρη ομαλοποίηση της κατάστασης αναμένεται ότι θα απαιτηθούν αρκετές εβδομάδες .
  1. Τα Ταχυδρομεία της Γερμανίας μας ενημέρωσαν ότι λόγω περιορισμένου διαθέσιμου χώρου στις πτήσεις προς Κύπρο θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων και κυρίως δεμάτων. 

 

Για ενημέρωση σχετικά με την πορεία των ταχυδρομικών αντικειμένων του το κοινό προτρέπεται όπως επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Τμήματος www.cypruspost.post και καταχωρεί τον αριθμό ανίχνευσης του αντικειμένου (Tracking Number) στο σχετικό πεδίο.

Σημ. To popup blocker του φυλλομετρητη (browser) θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένο για τη συγκεκριμένη σελίδα.