Προωθώντας τον Κοινωνικό Διάλογο στον τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στη διευρυμένη Ευρώπη

7/05/2018

Στις 3 και 4 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 3ο περιφερειακό εργαστήρι στα πλαίσια των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου για τον Τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία συμμετείχαν με τον Διευθυντή κ. Ανδρέα Γρηγορίου και τον Πρώτο Ταχυδρομικό Επιθεωρητή κ. Παύλο Παυλίδη, ενώ συμμετοχή είχε και η Κλαδική Ταχυδρομικών Υπαλλήλων της ΠΑΣΥΔΥ. Η διοργάνωση του εργαστηρίου ήταν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταχυδρομείων (PostEurop) και της UNI Postal Post & Logistics Global Union που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου. Στο εργαστήρι έγινε ενημέρωση αναφορικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής και έγιναν τοποθετήσεις τόσο από εκπροσώπους Ταχυδρομικών Οργανισμών όσο και Συντεχνιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ψηφιοποίηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων και στην προσαρμογή τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στη διακίνηση δεμάτων καθώς επίσης και στην επίδραση της ψηφιοποίησης στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην αλλαγή κουλτούρας.