ΠΡΟΣΟΧΗ! Απάτη μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων

17/10/2021

Επικαιροποίηση 17/10/2021

Πληροφορούμε το κοινό ότι αποστέλλονται από επιτήδειους μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS για καταβολή δασμών των Κυπριακών Ταχυδρομείων, τα οποία είναι πλαστά.

Σας ενημερώνουμε ότι τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα μηνύματα αυτά και καλούν το κοινό να τα αγνοεί.