Επιστροφή ΦΠΑ για αντικείμενα IOSS

6/11/2021

Σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων, πληροφορούμε το κοινό ότι για να υπάρχει απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ για αγορές από το διαδίκτυο από χώρες εκτός ΕΕ, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου να είναι εγγεγραμμένη στη φορολογική αρχή σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Να αποστέλλεται από το ταχυδρομείο αποστολής ηλεκτρονική τελωνειακή δήλωση (ΙΤΜΑΤΤ).
  3. Ο αριθμός IOSS της πλατφόρμας να περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένο πεδίο στη δήλωση ΙΤΜΑΤΤ.

Αν δεν πληρούνται και οι τρεις πιο πάνω προϋποθέσεις, το αντικείμενο ΔΕΝ θεωρείται IOSS και ως εκ τούτου θα καταβάλλεται ο ΦΠΑ κατά την παραλαβή του στην Κύπρο. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον πωλητή για περαιτέρω ενέργειες.

Από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για επιστροφή του ΦΠΑ, έχουν εξεταστεί και επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα του IOSS για τα πιο κάτω αντικείμενα, για κάποια από τα οποία είτε έχουν επιστραφεί ήδη τα ανάλογα ποσά σε περίπτωση που έχουν πληρωθεί από την πλατφόρμα THALISUPP, ενώ για τα υπόλοιπα εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα γίνουν είτε οι επιστροφές σε πιστωτικές κάρτες είτε η έκδοση και η αποστολή επιταγών. Συνεχίζεται ο έλεγχος για όλα τα αντικείμενα για να οποία υποβάλλονται αιτήματα και θα υπάρξουν νεώτερες ενημερώσεις.

Αντικείμενα IOSS που έχουν ελεγχθεί και για τα οποία έχει γίνει/θα γίνει επιστροφή ΦΠΑ και του Ταχυδρομικού Τέλους προσκόμισης στο Τελωνείο:

 

RF064036524UA

UB166834011GB

LG937272196GB

UH397705278GB

UD914883190NL

UH368023396GB

UB166834073GB

EB751043914CN

RR136942012RU

UD914883212NL

UH368300165GB

UH366439921GB

UY751741345GB

UY758425802GB

RU863123348NL

UH372685250GB

RF064805235UA

UX013093125FR

RN623596066GB

LG003416078US

UY161247059GB

LB826718436GB

LG842241548GB

UQ590063455SG

UH372034695GB

LG929432191GB

EB750902687CN

UU206196076CN

LG858792075GB

UU279175868CN

UM153629881JE

RU863150136NL

RU744403104NL

RF194353231GB

UX015478300FR

RF066514553UA

UY753114091GB

LO015587049GB

UX014471101FR

UB168181975GB

UY894896356GB

UD914882910NL

UH378303016GB

RV941426336GB

LG927218156GB

UD914882866NL

LG973130607GB

EV989748975CN

UH396444823GB

UD914882923NL

UH372276167GB

RV575187807CN

UY756681309GB

UD914882883NL

UH363699556GB

UH375214952GB

UH396508974GB

UD914883243NL

RV577630593CN

RY221957971GB

UH394243792GB

UD914882906NL

UG129965070GB

RR075754340RU

UY758182527GB

UD914882870NL

UG130057797GB

RS777838404GB

LW454185480DE

UD914877716NL

RR138009041RU

UU226914139CN

UH399080022GB

UD914877693NL

RV941400740GB

LG449921178GB

UH399082774GB

UD914877509NL

RU863191904NL

RR134967215RU

RF183182108GB

UD914882945NL

RV575783526CN

UY754336850GB

RY212946644GB

UD914877645NL

RV577102075CN

UY773751557GB

UY758071852GB

UD914882954NL

EL040805960RU

UH378391801GB

UY774649052GB

UD914882937NL

RF065081825UA

UD884213401NL

UY774676755GB

UD914883226NL

UH373733040GB

UD884213415NL

LG023157165GB

UD914883230NL

UF113655565SE

UD884204872NL

RF067293592UA

UD914877512NL