ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 16/11/2021): Επιστροφή ΦΠΑ για αντικείμενα IOSS

16/11/2021

Σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων, πληροφορούμε το κοινό ότι για να υπάρχει απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ για αγορές από το διαδίκτυο από χώρες εκτός ΕΕ, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου να είναι εγγεγραμμένη στη φορολογική αρχή σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Να αποστέλλεται από το ταχυδρομείο αποστολής ηλεκτρονική τελωνειακή δήλωση (ΙΤΜΑΤΤ).
  3. Ο αριθμός IOSS της πλατφόρμας να περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένο πεδίο στη δήλωση ΙΤΜΑΤΤ.

Αν δεν πληρούνται και οι τρεις πιο πάνω προϋποθέσεις, το αντικείμενο ΔΕΝ θεωρείται IOSS και ως εκ τούτου θα καταβάλλεται ο ΦΠΑ κατά την παραλαβή του στην Κύπρο. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον πωλητή για περαιτέρω ενέργειες.

Από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για επιστροφή του ΦΠΑ, έχουν εξεταστεί και επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα του IOSS για τα πιο κάτω αντικείμενα, για κάποια από τα οποία είτε έχουν επιστραφεί ήδη τα ανάλογα ποσά σε περίπτωση που έχουν πληρωθεί από την πλατφόρμα THALISUPP, ενώ για τα υπόλοιπα εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα γίνουν είτε οι επιστροφές σε πιστωτικές κάρτες είτε η έκδοση και η αποστολή επιταγών. Συνεχίζεται ο έλεγχος για όλα τα αντικείμενα για να οποία υποβάλλονται αιτήματα και θα υπάρξουν νεώτερες ενημερώσεις.

Αντικείμενα IOSS που έχουν ελεγχθεί και για τα οποία έχει γίνει/θα γίνει επιστροφή ΦΠΑ και του Ταχυδρομικού Τέλους προσκόμισης στο Τελωνείο (επικαιροποίηση 16/11/2021):

RU863277579NL

 

RU918570016NL

 

UU226914139CN

 

UD783926947NL

 

UD914882945NL

UH377998952GB

 

RU918606585NL

 

RU806542324NL

 

RU764422819NL

 

UD914877645NL

RF064036524UA

 

RU806350845NL

 

RU918591373NL

 

UH396444823GB

 

UD914882954NL

RU880156235NL

 

RU918590245NL

 

RU806534950NL

 

UY756681309GB

 

UD914882937NL

RU806318045NL

 

RU880307576NL

 

RU806559055NL

 

RU806334701NL

 

UD914883226NL

RU863401112NL

 

RU918616543NL

 

RU918620415NL

 

EV996614311CN

 

UD914883230NL

LT809494945NL

 

RU918569843NL

 

LG449921178GB

 

RU863315382NL

 

UD914877512NL

RU879942124NL

 

RU880213026NL

 

RR134967215RU

 

EV996054002CN

 

UD914883190NL

RU806306904NL

 

RU806542664NL

 

UY754336850GB

 

UH396508974GB

 

UD914883212NL

RU832801150NL

 

RU863191904NL

 

UY773751557GB

 

UH394243792GB

 

CK200811335GB

RU806410867NL

 

RU880096276NL

 

UH378391801GB

 

UY758182527GB

 

RU884388221NL

RU878204431NL

 

RV575783526CN

 

RU880075378NL

 

LW454185480DE

 

RU919017183NL

UH368023396GB

 

RU918663058NL

 

RU806370540NL

 

UH399080022GB

 

RU918987941NL

UH368300165GB

 

RU806367188NL

 

RU918639385NL

 

UH399082774GB

 

RU919013836NL

UH372685250GB

 

RV577102075CN

 

RU879807019NL

 

RF183182108GB

 

RD001782670TR

UD426528351MY

 

RU806352268NL

 

RU879423800NL

 

RY212946644GB

 

RU883391215NL

UD426773992MY

 

EL040805960RU

 

RU879427948NL

 

UY758071852GB

 

RU884224523NL

LT809551550NL

 

RF065081825UA

 

RU918603479NL

 

UY774649052GB

 

RU918994430NL

RU879846026NL

 

RU806519762NL

 

RU880006593NL

 

UY774676755GB

 

EV998873340CN

UY161247059GB

 

RU918595097NL

 

UD884213401NL

 

LG023157165GB

 

RU832800698NL

RU879877160NL

 

RU806522381NL

 

UD884213415NL

 

RF067293592UA

 

RU878605925NL

LG929432191GB

 

RU806527035NL

 

UD884204872NL

 

RU880788436NL

 

RU863123348NL

UM153629881JE

 

UH373733040GB

 

EV989639383CN

 

UH397705278GB

 

RU884551302NL

UX015478300FR

 

RU880658878NL

 

RU806385544NL

 

UH376636149GB

 

LG003416078US

UX014471101FR

 

UF113655565SE

 

RU806361579NL

 

RU918635202NL

 

UH372034695GB

UH378303016GB

 

UB166834011GB

 

LG937272196GB

 

RR136942012RU

 

UU279175868CN

RU880404873NL

 

UB166834073GB

 

RU918636477NL

 

RU883220701NL

 

RU884612275NL

LG973130607GB

 

UH366439921GB

 

RU863434875NL

 

RU918969276NL

 

RU882984481NL

RU918583805NL

 

RF064805235UA

 

EB751043914CN

 

RU884421214NL

 

RU919019992NL

UH372276167GB

 

LB826718436GB

 

RU879403310NL

 

UY758425802GB

 

RU919005809NL

RU880339843NL

 

RU879894931NL

 

UY751741345GB

 

RN623596066GB

 

LT808922909NL

RU881108086NL

 

RU880087504NL

 

UX013093125FR

 

UD426325305MY

 

RU880275286NL

RU880148526NL

 

EB750902687CN

 

UH378250503GB

 

UD426528569MY

 

RU919030922NL

RU806481038NL

 

RU881164304NL

 

RF030613832GB

 

RU918649277NL

 

RU919057179NL

RU918594088NL

 

RU863150136NL

 

LG842241548GB

 

UQ590063455SG

 

RU919014139NL

UH363699556GB

 

RF066514553UA

 

UH393699373GB

 

RU879870294NL

 

RU919021761NL

RU879778312NL

 

UY751807784GB

 

CG010096989DE

 

LG858792075GB

 

RU918981060NL

RU879785551NL

 

UB168181975GB

 

UU206196076CN

 

RD001904515TR

 

RU919018630NL

LT809522385NL

 

RV941426336GB

 

RU918674047NL

 

RF194353231GB

 

RU864001473NL

RU863482473NL

 

EV989748975CN

 

UD783414599NL

 

LO015587049GB

 

RU884456142NL

LT809488392NL

 

RV575187807CN

 

RU744403104NL

 

UD914882910NL

 

RU919024153NL

RU806366752NL

 

UH375214952GB

 

EP863356492US

 

UD914882866NL

 

RU919082010NL

LT809513888NL

 

RU879773377NL

 

UH390617137GB

 

UD914882923NL

 

RU919042850NL

RV577630593CN

 

RY221957971GB

 

UY757415962GB

 

UD914882883NL

 

RU938112301NL

UG129965070GB

 

UH376123935GB

 

UY753114091GB

 

UD914883243NL

 

UD920944803NL

UG130057797GB

 

RU806449602NL

 

UY894896356GB

 

UD914882906NL

 

RU919061672NL

RU879980272NL

 

RU880040714NL

 

CB100117735US

 

UD914882870NL

 

RV578189081CN

RR138009041RU

 

RR075754340RU

 

LG927218156GB

 

UD914877716NL

 

RU884888196NL

RV941400740GB

 

RS777838404GB

 

RU918685393NL

 

UD914877693NL

 

RU919044042NL

RU879866710NL

 

RU918641110NL

 

RU806534858NL

 

UD914877509NL