Υπηρεσίες ΚΕ.ΠΟ. κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης

20/03/2020

Έκτακτα μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, σε ΚΕΠ και ΚΕ.ΠΟ

Το Υπουργείο Οικονομικών πληροφορεί το κοινό ότι στο πλαίσιο των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ) μόνο για τις πιο κάτω Υπηρεσίες:

Αιτήσεις για τα πιο κάτω θα πρέπει να τοποθετούνται στα ειδικά κιβώτια που τοποθετήθηκαν στην είσοδο του κάθε ΚΕΠ/ ΚΕ.ΠΟ.:

Καλούνται οι πολίτες να μην προσέρχονται στα ΚΕΠ / ΚΕ.ΠΟ.:

Για ανανέωση καρτών νοσηλείας, καθώς αυτές θα γίνονται αποδεκτές για περίοδο ενός μηνός, έστω και εάν έχουν λήξει.

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 8:00 π.μ. έως 2:30 μ.μ..

Το Υπουργείο Οικονομικών απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες, να σεβαστούν τα έκτακτα μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊου και να προσέρχονται στα ΚΕΠ και ΚΕ.ΠΟ μόνο εάν επιθυμούν να εξυπηρετηθούν για τα πιο πάνω.