Επιπρόσθετες υπηρεσίες στα ΚΕ.ΠΟ.

25/04/2020

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, πληροφορούμε το κοινό ότι από τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020, στα ΚΕ.ΠΟ. θα παρέχονται επιπρόσθετα και οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Καταχώρηση αριθμού εγγραφής Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπών ή διόρθωση στοιχείων, στο σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να μπορεί να προχωρήσει η εγγραφή στο ΓΕΣΥ.
  2. Ταυτοποίηση της εγγραφής φυσικών ή νομικών προσώπων στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας "Αριάδνη".

Υπενθυμίζεται ότι η εξυπηρέτηση στα ΚΕ.ΠΟ. στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία γίνεται μόνο μετά από διευθέτηση ραντεβού με δωρεάν κλήση στο παγκύπριο τηλεφωνικό κέντρο στο 80002000.