Μέσα Γειτονιά-Πρόσκληση ενδιαφεροντος για ενοικίαση υποστατικού

31/03/2020

Από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ζητείται εκδήλωση ενδιαφέροντος από άτομα ή εταιρείες που διαθέτουν κατάλληλο υποστατικό στη Λεμεσό νοτίως του παρακαμπτήριου, εντός δημοτικών ορίων Δήμου Μέσα Γειτονιάς και κατά προτίμηση:

2.   Το υπό ενοικίαση υποστατικό θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)   Να έχει εμβαδόν ισόγειου χώρου περίπου 120-150τ.μ.  (Να υποβληθεί σχέδιο/κάτοψη του υποστατικού).

β)   Να έχει κατάλληλο εξωτερικό χώρο μεγέθους 5μΧ1μ για τοποθέτηση συστήματος αυτόματων θυρίδων παράδοσης αντικειμένων της Υπηρεσίας Parcel24.

γ)   Να διαθέτει χώρους στάθμευσης πελατών και προσωπικού.

δ)   Να διαθέτει ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

ε)   Να διαθέτει 2 (δύο) τουαλέτες, νιπτήρα και συνεχή παροχή νερού .

στ) Να διαθέτει σύστημα κλιματισμού.

ζ) Να διαθέτει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής με τους σχετικούς όρους, οι οποίοι να συνοδεύονται με τοπογραφικό σχέδιο, τίτλο ιδιοκτησίας, κάτοψη υποστατικού και χώρων στάθμευσης.

η) Να διαθέτει προσβάσεις και χώρους για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

3.   Ο/Οι ιδιοκτήτης/ες, του υποστατικού που θα επιλεγεί, θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ενοικιαστήριο συμβόλαιο διαρκείας 5 ετών με δικαίωμα ανανέωσης 2 συν 2 έτη.

4.   Οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Στην πάνω αριστερή γωνιά του φακέλου να αναγράφεται η ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ», ο οποίος θα πρέπει να φτάσει στην οδό Προδρόμου 100, 2063 Στρόβολος, 1ος όροφος, Γραφείο 32 μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου, 2020 και ώρα 15:00.

5.   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Τηλέφωνο 22805732.